حوالی ابرهای باران زا

حوالی ابرهای باران زا

گفتـم بـه چـشم کز عقب گلـرخان مـرو
نشنید و رفت... عاقبت از گریه کور شد

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

بسم رب الرفیق

از دوست به یادگار دردی دارم...
عکس: مبتلاسواد دیده ی غم دیده ام به اشک مشوی
که یاد خال توام هرگز از نظر نرود

حافظ


پ.ن
دوس داشتم سفر رو به تحریر در بیارم  اما...

مبتلا
۱۸ اسفند ۹۲ ، ۰۰:۴۵ ۰ نظر

بسم رب الرفیقحال مرا این حروف کوچک نمیفهمند، به خرج کلمات نمیروند...

مبتلا
۱۳ اسفند ۹۲ ، ۰۳:۴۱ ۰ نظر